top of page
Wat is het effect van FIBA-ZORB® PLUS op de plantengroei?

Voordat een additief aan het substraat toegevoegd wordt, moet worden verzekerd dat het additief veilig is en geen schade aande gewassen toebrengt. Het effect op gewassen werd onderzocht door RHP, dat een aantal plantensoorten, die ook onderling verschilden in gevoeligheid, testte na toevoeging van een

dubbele dosis FIBA-ZORBPLUS.

Voor deze test werden de volgende planten ingezaaid:

Tuinkers

Koolrabi

 

Sla

 

Balsemienen

 

Controle (zonder FIBA-ZORB
®PLUS)

De bevindingen van RHP in Nederland waren
als volgt:“De ontkieming en ontwikkeling van

alle geteste gewassen in het

substraat behandeld met een dubbele

dosis FIBA-ZORB PLUS waren

vergelijkbaar met de controle.” 

 

“Het gebruik van het geteste

bevochtigingsmiddel FIBA-ZORB

 

PLUS had geen negatief effect op de

ontkieming en ontwikkeling van de 

geteste planten.”

geteste planten.”
De ontkieming en verdere ontwikkeling was 
uniform bij alle planten, zoals te zien is in
deze foto’s.

bottom of page