top of page

Hoe efficiënt is FIBA-ZORB PLUS na een periode van extreme droogte?

Bevochtigingsmiddelen worden aan het
groeimedium toegevoegd voor een snelle
initiële waterabsorptie en een voortdurende
snelle hernieuwde waterabsorptie voor een
betere ontkieming en plantgroei.
 Als gewassen per ongeluk of tijdens de
cultivatiefase worden uitgedroogd, zal een
groeimedium dat met FIBA-ZORB PLUS is 

behandeld water opnieuw op gelijkmatige 

wijze absorberen.

 Om het effect van verschillende

bevochtigingsmiddelen, waaronder FIBA-ZORB PLUS, te vergelijken, heeft de Fachhochschule

Weihestephan de waterabsorptie na volledige

uitdroging getest.De test bestond uit drie cycli.

Cyclus 1: De turf werd verzadigd en er werdgemeten hoeveel water er per pot werd geabsorbeerd. Daarna werd de turf uitgedroogd.

Cyclus 2: De turf werd opnieuw verzadigd en er werd gemeten hoeveel water er per potwerd geabsorbeerd. Daarna werd de turfopnieuw uitgedroogd.

Cyclus 3: De turf werd nog een keer verzadigd  en er werd gemeten hoeveel water er per pot werd geabsorbeerd.

Zoals duidelijk blijkt uit de grafiek links, was de effectiviteit van de andere drie
bevochtigingsmiddelen nagenoeg nul na uitdroging van de potaarde.
 Het vermogen van een groeimedium 
om na extreme uitdroging opnieuw water  te absorberen is van groot belang voor professionele telers en voor plantleveranciers. Telers die produceren onder stresscondities of condities met minimale watergift zullen profiteren van deze functie wanneer ze hun planten de laatste keer irrigeren
voorafgaand aan het transport naar de retailers.

bottom of page