top of page

Bevochtigingsmiddelen zijn zeer zeker niet
allemaal hetzelfde. Turftech International Ltd
heeft zich de afgelopen ruim 20 jaar
gespecialiseerd in bevochtigingsmiddelen 
voor groeimedia en werd FIBA-ZORB
 PLUS is
op basis van moderne chemische technieken
ontwikkeld.
 FIBA-ZORB PLUS is een uniek
bevochtigingsmiddel dat wordt geproduceerd
door Turftech International Ltd in een speciale
chemische reactor in het Verenigd Koninkrijk. 
Het product is een mengsel van niet-ionische 
en anionische moleculen met een langzame
biologische afbreekbaarheid (conform 

Zijn alle bevochtigingsmiddelen vergelijkbaar?

EU-regelgeving), dat ook het vermogen heeft
om in de solide fase te absorberen door middel
van hydrofobe interactie op kationische
bruggen. Dit is het fysisch-chemisch
mechanisme dat de waterretentie in poreuze
grond en het groeimedium verhoogt.
De meeste bevochtigingsmiddelen
werken slechts één maal en verliezen daarna
snel aan effectiviteit.
Sommige bevochtigingsmiddelen zijn
instabiel en beginnen na zes maanden al
biologisch af te breken. De van de producent
afkomstige afgedichte zakken moeten dus op
zeer korte termijn door de teler gebruikt 

worden voor optimale effectiviteit. Veel
bevochtigingsmiddelen zijn in water oplosbaar
en worden snel uitgespoeld tijdens de
normale irrigatie.
 Verschillende bevochtigingsmiddelen
voor substraten werden door de
Fachhochschule Weihenstephan in Duitsland
met elkaar vergeleken op basis van hun
bestendigheid tegen een hoge mate van
irrigatie. De verschillen zijn hieronder
weergegeven.
 Al na de eerste spoeling werd de
effectiviteit van drie bevochtigingsmiddelen
aanzienlijk slechter.

bottom of page