top of page
Is het mogelijk dat FIBA-ZORB® PLUS tijdens de cultivatie wordt uitgespoeld?

Dat FIBA-ZORB PLUS duurzaam in

gebruik is, is eerder aangetoond. Dit is te

danken is aan de zeer langzame biologische

afbreekbaarheid die eveneens aan

EU-normen voldoet. Evenwel is het van

belang om te weten of het product na

irrigatie in het groeimedium aanwezig blijft.

 Gewoonlijk worden potgrond en

substraten te veel gedraineerd, met opzet

of omdat de cultivatie buiten plaatsvindt en

regen meststoffen wegspoelt, enzovoorts.

 Om vast te stellen of FIBA-ZORB

®

 

PLUS stabiel is in het substraat en of het

snel uitgespoeld wordt, heeft de

tuinbouwonderzoeksafdeling van de

Fachhochschule Weihenstephan in

Duitsland proeven uitgevoerd.

 Dit onderzoek omvatte 3 cycli en 

voor elke cyclus kreeg het substraat een 

watergift die viermaal zo groot was als de 

gebruikelijke hoeveelheid, zoals weergegeven

in serie 2 (oranje). Vervolgens werden beide

teruggebracht naar een normaal vochtgehalte

en tot slot werd de normale hoeveelheid

water toegevoegd. 

®

 

In bovenstaande grafiek is te zien dat na de tweede en derde spoeling de waterabsorptie nog steeds in hoge mate vergelijkbaar is met het controlemonster, weergegeven is in blauw
(standaardirrigatie).

bottom of page